SmodBIP


Fundusz Alimentacyjny - informacje ogólne

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:

  • do ukończenia 18 roku życia, albo
  • do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł, jeśli dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 14.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 688